hangar

Hangar i mediaccions convoquen un doctorat industrial en creativitat i cultura digital dins del programa de doctorat interdisciplinari Information and Knowledge Society. El projecte es proposa analitzar aquelles iniciatives artístiques que sota el format de projecte de serveis sorgeixen per donar resposta a certes necessitats de la professió artística i/o deteminades práctiques artístiques i explorar el disseny i desenvolupament de noves estructures de serveis online i offline a l’entorn de diverses comunitats de coneixement, sota els principis de reciprocitat, paritat i col·laboració, que promoguin maneres obertes de descentralització i desinstitucionalització del coneixement.