Mediaccions seminaris
Cultura digital i Pràctiques creatives
1 Març, 2011, 4-6 pm
IN•3-UOC Edifici Media TIC – Sala 6C
Roc Boronat, 117, Barcelona

Pràctiques de co-creació al cinema digital

Toni Roig i Jordi Sanchez-Navarro
Estudis de Comunicació i Informació,
Universitat Oberta de Catalunya

En aquesta sessió presentarem un estudi de cas de creació participativa de continguts, en el marc d’una investigació en curs focalitzada en les pràctiques emergents sorgides al voltant de Moviestorm, una eina de creació audiovisual fortament sustentada en l’activitat de la seva comunitat creativa.

Moviestorm es defineix com un ‘estudi cinematogràfic virtual’, proporcionant un entorn lúdic on els usuaris disposen de tots els elements necessaris per crear una pel lícula animada d’aspecte realista, a través d’un programa base i una sèrie de continguts addicionals, alguns oficials, però la major part fruit de modificacions dels usuaris autoritzades per la companyia desenvolupadora del programa. Aquests usuaris avançats o  ‘modders’   són membres molt respectats per la comunitat, ja que la major part dels productes que  produeixen els posen a la lliure disposició dels altres usuaris.

L’anàlisi del conflicte i els processos de negociació sorgits entre els modders i la companyia a causa de diversos canvis en el model de negoci, que suposa perdre el control dels objectes creats pels modders, permeten observar com sorgeixen pràctiques performatives d’identitat i es defineixen les pràctiques de co-creació per part dels usuaris i de la companyia, alhora que la disputa sobre la propietat del producte final dels modders s’articula a partir de les motivacions vinculades a aquestes pràctiques.

Wikipedia i altres comunitats de creació col.laborativa en xarxa

Mayo Fuster, Investigadora visitant, IN·3-UOC
David Gómez-Fontanills, doctorand UOC

Les comunitats de creació en xarxa (OCCs, Online Creation Communities) es poden definir com una forma d’acció col·lectiva que porten a terme persones que es comuniquen, interactuen i cooperen en diverses formes i nivells de participació, a Internet; sovint amb el propòsit d’elaborar i compartir coneixement, donant com a resultat un recurs comunitari de propietat col·lectiva, accessible per tercers i que d’alguna manera suposa una aportació al procomú. Les comunitats entorn a les diferents versions lingüístiques de Wikipedia o entorn a altres projectes de base wiki hostatjats i promoguts per la Fundació Wikimedia són bons exemples d’aquest tipus de comunitats. El debat es centrarà en lla presentació i anàlisi d’aquests processos a partir de dos experiències de recerca.

La Mayo Fuster Morell presentarà els resultats de la seva tesi doctoral sobre com la governança d’aquestes comunitats modula la comunitat. Estudiant i comparant diverses comunitats a partir d’anàlisis estadístics i estudis de cas, entre ells Wikipedia, ha identificat com variables com el nivell d’autonomia i llibertat de l’acció col·lectiva envers la infraestructura influeixen en  els nivells de participació.  En David Gómez Fontanills presentarà el seu projecte de recerca sobre creació col·lectiva a la wikiesfera, l’objectiu general del qual és aportar comprensió sobre els modes de producció col∙lectiva entesos com les dinàmiques d’elaboració conjunta, participació i d’interacció social així com la regulació de les contribucions que aquests processos desencadenen. Això inclou tenir en compte com aquests processos són percebuts pels participants i com l’apropiació social que suposen modela les tecnologies de xarxa i viceversa.

Entrada lliure prèvia acreditació a recepció de UOC-MediaTic, 7 planta.
Podeu escriure a mediaccions@gmail.com