Professora Col.laboradora, UOC. Doctora en Societat de la informació i el coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya,  llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i professora col.laboradora a la UOC. Els seus interessos de recerca es centren en els processos de legitimació  i mitificació de les pràctiques artístiques digitals i en el treball creatiu en els nous mitjans.
+ Academia