videojoc.jpg
Pràctiques creatives i innovació: aportacions des de l’art i el disseny
>>>> Gemma San Cornelio  /  Joan Morales

En aquesta sessió tractarem dues maneres d’abordar el concepte d’innovació des del marc de les pràctiques de creació, concretament, l’art i el disseny. En la primera presentació “Nous rols culturals: relacions entre art i indústria” s’analitzaran algunes iniciatives de col·laboració entre artistes i indústria a partir de la seva conceptualització (creativitat, innovació, talent, art…) i de les condicions d’aquesta col·laboració en termes de treball cultural. En la segona presentació “El disseny com a innovació. Estudi de videojocs educatius” es procedirà a una redefinició teòrica de la disciplina del disseny en base al concepte d’innovació, i a partir de l’estudi de cas de videjocs educatius es proposa una metodologia multidimensional que aplega la participació dels públics així com els diversos objectius a assolir pels jocs.

>>>> Data:   27/10/2010
Entrada:       16:30
Sortida:        19:00

>>>> Sala:   Media TIC – Sala 6C
Ubicació: Media TIC
Roc Boronat, 117 (Barcelona)
planta: 6