Ana González Ramos participarà en la Jornada “Kit bàsic de la carrera científica” que tindrà lloc el dia 10 de febrer a partir de les 9.30h i fins les 13.40h, a la Sala d’Actes de l’Edifici C de l’UAB.

La jornada pretén donar a conèixer i discutir entre d’altres el sistema actual de carrera investigadora, les polítiques científiques, els indicadors d’excel·lència i els efectes en la societat en general i en les dones en particular.  L’acte, per tant, va dirigit a tota persona, dones i homes, interessada en la carrera científica, així com en polítiques d’equitat.

L’acte és gratuït i no requereix inscripció prèvia. Tanmateix, aquelles persones que necessitin certificat d’assistència hauran de realitzar la petició prèvia a vdg.estudiants.ciencies@uab.cat

Consultar el programa aquí.

Síntesi de la intervenció d’Ana:

L’ús de les tecnologies en les dinàmiques de globalització professional

La feminització de l’emigració és un tret rellevant de les dinàmiques de globalització contemporànees. La tendència de creixement augment entre les dones amb major nivell educatiu (el ratio d’emigració és 4% més elevat per les dones amb educació terciaria que per als homes en 2011). Per les dones, la mobilitat internacional suposa un repte professional que envolta canvis a les relacions de parella, amb els fills i les famílies. Doncs, en aquestes situacions, les tecnologies són mediadores de les relacions de cura i organització familiar que les dones s’estableixen en un context transnacional. L’enfocament d’aquest treball reflexiona sobre l’ús que les dones fan de les tecnologies i l’impacte trasformatiu o reproductiu que aquestes poden trasladar a les famílies. L’anàlisi es produeix a partir de les entrevistes realitzades entre el 2008 al 2014 sobre les estratègies migratòries de les dones altament qualificades. Més enllà d’enfocaments utòpics i positius sobre les tecnologies, que abundan en literatura científica i en el basament de les polítiques públiques, els resultats d’aquest estudi indiquen que la mediació de les tecnologies en les relaciones de gènere és positiva però presenta límits importants i poden generar efectes no desitjats