Seminaris mediaccions
Pràctiques creatives i cultura digital

Interactive Playgrounds
2 de Juny, 2011
MediaTic UOC-IN3
C/ Roc Boronat
Sala 6C  16-18h.

Narcís Pares, Universitat Pompeu Fabra
Jaume Ferrer, Grup de recerca mediaccions, UOC.

Els Interactive Playgrounds, espais lúdics per a nens i joves on els mitjans digitals interactius canvien les velles formes de joc o bé directament en plantegen de noves, constitueixen un camp de recerca encara relativament nou on dissenyadors de sistemes interactius, investigadors socials i usuaris participen en la definició de futurs entorns orientats a promoure el desenvolupament, la propiocepció, l’activitat física i la socialització, entre altres. Es presentarà la perspectiva dels dissenyadors i la perspectiva dels usuaris a partir d’un treball de recerca etnogràfica en curs.