a research project that plays with participatory design for learning and critical thinking on media digital culture in the daily life of children and adolescents.

un projecte de recerca que planteja, a partir del disseny participatiu, l’aprenentatge i la reflexió crítica sobre qüestions de cultura digital, cada vegada més presents en la vida quotidiana dels infants i adolescents. 

un proyecto de investigación que plantea, a partir del diseño participativo, el aprendizaje y la reflexión crítica sobre cuestiones de cultura digital, cada vez más presentes en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

https://miradacritica.design/
miradacritica.design