CAT El grup de recerca Mediaccions té com a temàtica principal l’estudi de la cultura i la comunicació digital, en concret l’anàlisi de les transformacions de les pràctiques culturals relacionades amb les mediacions tecnològiques. El nostre enfocament és interdisciplinari i es fonamenta en els àmbits de l’antropologia social i cultural, la comunicació, l’art, estètica i cultures visuals, l’estudi social d’Internet, i els estudis de ciència, tecnologia i societat. Llegir +

 

ESP El grupo de investigación Mediaccions tiene como temática principal el estudio de la cultura y la comunicación digital, en concreto el análisis de las transformaciones de las prácticas culturales relacionadas con las mediaciones tecnológicas. Nuestro enfoque es interdisciplinario y se fundamenta en los ámbitos de la antropología social y cultural, la comunicación, el arte, estética y culturas visuales, el estudio social de Internet, y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Leer +

 

ENG The research group Mediaccions has as its main theme the study of digital culture and media, namely the analysis of the transformations of cultural practices related to technological mediations. Our approach is interdisciplinary and is based on the areas of social and cultural anthropology, communication, art, aesthetics and visual cultures, the social study of Internet, and science, technology and society studies. Read +